For å ivareta de nye retningslinjene fra Finanstilsynet har Eika Kredittbank besluttet å endre sine faktureringsrutiner og vil sende ut faktura med fullt utestående
beløp fra 1. februar 2017, selv om det selvfølgelig fortsatt er mulig å fordele betalingen over tid.

Papirfaktura
Faktura fra oss vil komme utfylt med skyldig beløp på betalingsgiroen, men du vil alltid finne «Minimum å betale ved forfall» på din faktura, og kan endre til ønsket beløp ved betaling.

eFaktura
eFaktura vil komme med ferdig utfylt totalt benyttet beløp. Du vil alltid finne «Minimum å betale ved forfall»  på din eFaktura , og kan enkelt endre til dette beløpet når du godkjenner betalingen av din eFaktura i nett-/mobilbanken. Du må åpne din eFaktura for å finne «Minimum å betale ved forfall»