Totens Sparebank hever lånerentene med inntil 0,20 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.
Beste veiledende boliglånsrente er pt. 2,25 % til unge førstegangskjøpere.
Renteendringen for eksisterende lån vil gjelde fra og med 3. januar 2017.
Kundene mottar eget brev om endringen i nettbanken i slutten av neste uke.