Det er gledelig for oss at både Østre Toten kommune og Vestre Toten kommune etter anbudskonkurranse har valgt Totens Sparebank som hovedleverandør av banktjenester de neste tre årene. Som lokalbank i regionen håper vi på et godt og langvarig samarbeid med kommunene.

I avtalen ligger det også en opsjon om en automatisk forlengelse med et år, slik at varighet på avtalen kan bli til og med 31/12 – 2020. Vestre Toten Kommune vil bli ny kunde for banken, mens Østre Toten Kommune viderefører dagens kundeforhold.