Totens Sparebank har nedfelt i vår strategi at vi skal gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Gjennom våre nye stipendordninger vil vi markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde og er en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning.  Hele 150.000 kroner er satt av til denne stipendordningen, og beløpet fordeler seg likt på de tre kategoriene.

Det var totalt 45 gode søknader denne gangen, med henholdsvis 20 stk. på idrettsstipendet, 18 på kulturstipendet og 7 på utdanningsstipendet.

Vinnerne av stipendene ble:

Idrettstipend:
Marte Mæhlum Johansen, skiløper fra Kapp i Østre Toten kommune – fikk kr. 30.000,-
Martine Ripsrud, skøyteløper fra Stange kommune, Hedmark – fikk kr. 20.000,-

Kulturstipend:
Ida Greve Monsen, sanger/skuespiller fra Raufoss, Vestre Toten kommune – fikk kr. 50.000,-

Utdanningsstipend:
Kristian Thune fra Eina i Vestre Toten kommune – fikk kr. 25.000,-
Åsmund Schiager Folkestad, Biri, Gjøvik kommune – fikk kr. 25.000,-

Disse to ble representert av sine foreldre, siden de begge to studerer i utlandet.