Tirsdag 26. september inviterte Totens Sparebank til sin årlige gaveutdeling på Sillongen Toten Hotel. Rundt 40 personer fra ulike lag og organisasjoner møtte opp, og det ble delt ut hele 1.750.000 kroner fordelt på 18 mottakere denne kvelden. Totalt har banken i år delt ut rundt 3 millioner kroner til ca 180 mottakere.
Gavemottakerne holder til i hele bankens markedsområde, fra Eidsvoll 1814s som fikk kr 50.000 til ny tidtakertavle, til Studentenes Hus på Gjøvik som fikk kr 100.000 til ny utendørsscene.

Dagens største gave gikk til Lena Idrettsforening som fikk hele 500.000 kroner til ny kunstgressbane på Lena Idrettspark. Banken har tidligere år støttet kunstgressbaner og idrettsanlegg både på Biri, Skreia og Gjøvik via gaveutdelingen.

Natteravnene på Gjøvik fikk tildelt kr 25.000 til nye El-sykler, noe som gjør at de kan dekke et større område av Gjøvik sentrum. Det kommer godt med når de skal forflytte seg helt fra Fastland til Vikenstranda i løpet av en kveld. Flere av de fremmøtte mottakerne benyttet anledningen til å fortelle om sine prosjekter, og hvordan gavene skal benyttes.

Siden 1891 har Totens Sparebank delt ut gaver til allmennyttige formål, og med årets utdeling har vi til sammen delt ut ca 50 millioner kroner til små og store lag og foreninger i vårt lokalsamfunn. Årlig får banken inn mellom 200 og 300 søknader. Midlene blir delt ut i de kommunene vi har kontorer, dvs. Østre Toten, Vestre Toten, Gjøvik, Eidsvoll og Hamar.

En komitè oppnevnt av bankens generalforsamling står for fordelingen av gavene til allmennyttige formål.

Oversikt over de gavene som ble delt ut på Sillongen denne kvelden:

Mottaker
  Beløp
  Formål 
Lena Idrettsforening    Kr 500.000
  Kunstgressbane
Totenåsløyper    Kr 250.000
  Ny løypemaskin
Østre Toten skilag    Kr 150.000
  Kunstsnøanlegg i Karidalen
DNT Gjøvik og Omegn    Kr 100.000
  Utbedring av hyttene på Vollumsætra og Gamle Torsætra
Kapp IF
   Kr 100.000    Oppussing av Sportshytta
Raufoss Fotball    Kr 100.000   Asfaltering på anlegget
Studentenes Hus Gjøvik    Kr 100.000   Uteområder / utendørsscene
Vestre Toten kommune    Kr 75.000
  Innkjøp av elementer for aktiviteter i Raufoss Park
Eidsvoll 1814's    Kr 50.000
  Tidtagertavle
Foreningen kirkeringene    Kr 50.000    Skulpturen "Pilegrimen og Kilden" på Hoffsvangen
Gjø-Vard Orienteringslag, OL Toten-Troll og Raufoss IL Orientering    Kr 50.000   Stolpejakten
Vardal Idrettsforening    Kr 50.000   Ny tribune og integreringstiltak A-laget
Toppen IL    Kr 50.000   Løypemaskin
Bøverbru Idrettslag    Kr 25.000
  Oppgradering av ballbinge
Initiativ Skreia    Kr 25.000    Oppgradering av Pakkhuset
Mjøsbygda Redalen Grendelag    Kr 25.000   Apparater til Redalen Aktivitetspark
Natteravnene Gjøvik    Kr 25.000   El-sykler
Varde IL    Kr 25.000    Ny skitrasé

En liste over alle gavemottakere som ønsket at vi publiserte navnet deres kan sees her:
https://www.gaveutdelingen.no/arets-sokere

Kontaktpersoner for kommentarer og spørsmål:
Markedsansvarlig Geir Sindre von Schantz Nyborg, tlf 48098766
Adm. Banksjef Rolf E. Delingsrud, tlf 91728668