Den 5.desember 2017 inviterer vi til næringsdag på Prøysenhuset. Dette er et samarbeid mellom Styreakademiet Innlandet, Ringsaker kommune, Totens Sparebank og NHO Innlandet.

Tema for dagen er "INNOVASJON OG MANGFOLD - våg å endre for å oppnå vekst og utvikling".

Program:

08:30
      
Registrering og kaffe
09:00

  «Velkommen til Mjøsregionen – velkommen til Ringsaker!»
ved Tor Rullestad, næringssjef Ringsaker kommune
09:10

  Velkommen til næringstreff!
ved Heidi T. Karlsen, StyreAkademiet Innlandet
09:20


  «Innovasjon - nå igjen? Innovasjon - hva skal vi med det, og hva er styrets rolle?»
ved Sjur Dagestad, professor II i innovasjon ved NTNU
10:10
  Pause
10:30

Dagestad fortsetter
11:00«Å våge å endre – både i dårlige og gode tider!»
ved Marit Lien, administrerende direktør for Peer Gynt Arrangement AS
11:40   Lunsj i Kafé Julie
12:20

  «Fra ord til handling - hvordan oppnå mangfold i ledelse?»
ved Kari Minge, seniorrådgiver NHO
12:40

  “Mangfold og kompetanse - mine erfaringer som bedriftsleder»
ved Øistein Andresen, konsernsjef i Eidsiva Energi AS
13:10

  «Næringsutvikling i Innlandet fra en banks ståsted»
ved Rolf E. Delingsrud, adm. banksjef i Totens Sparebank
13:30

  Oppsummering og avslutning
ved Amund Kristoffersen, styreleder StyreAkademiet Innlandet
13:45
  Vel hjem!

Bindende påmelding innen 29. november 2017 på pamelding@styreakademietinnlandet.no eller her.
Deltakeravgift kr 300,- per person, faktura i etterkant.

Spørsmål kan rettes til styret i StyreAkademiet Innlandet:
Amund Kristoffersen: tlf. 917 78 884
Heidi T. Karlsen: tlf. 916 26 968,
Kari L. Lindstad: tlf. 97071700
Stein Tessem: tlf. 990 38 721
Leon Esfahani: 911 30 011.