Valgmøte for innskytere og egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes torsdag 15. februar 2018 kl. 18:00 i Totens Sparebanks lokaler på Lena.

Innskytere:
Innkalling og saksdokumenter
Bestilling av adgangstegn
Sittende medlemmer i Generalforsamlingen

Egenkapitalbevisieiere:
Innkalling
Saksdokumenter, inkl valgkomiteens innstilling
Møteseddel/fullmaktsseddel
Sittende medlemmer i Generalforsamlingen