Totens Sparebank hever lånerentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.
Beste veiledende boliglånsrente er pt. 2,40 % til unge førstegangskjøpere.
Renteendringen for eksisterende lån vil gjelde fra og med 8. november 2018.
Kundene mottar eget brev om endringen i nettbanken i slutten av neste uke.