Begrepet crowdfundig er kjent for de fleste av oss og denne finansieringsformen blir benyttet av for eksempel lag/foreninger til prosjekter, oppstart av egen bedrift eller innsamling til din egen hjertesak.

For både givere og mottakere er sikkerhet og profesjonalitet i alle ledd helt sentralt. De fleste velger derfor å kjøre dette gjennom aktører som ivaretar denne viktige delen. Det er derfor veldig gledelig at Totens Sparebank i dag kan lansere vår løsning for folkefinansiering gjennom lokalverdi.no/toten. Dette er en heldigitalisert løsning som er effektivt både for prosjekteier og banken.

Totens Sparebank har siden 1891 gitt gaver til allmennyttige formål. For regnskapsåret 2017 ble det avsatt over 5 millioner til gaver og det er derfor vesentlige beløp for mange av lag/foreningene som befinner seg i vårt nedslagsfelt.

Gå derfor inn på www.lokalverdi.no/toten og se på prosjektene som er lansert. Kanskje du finner et spennende prosjekt som du også har lyst til å støtte? Eller ønsker du å opprette innsamling til noe selv?

 

Gå til folkefinansieringssiden