Onsdag 13. februar 2019, vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamlingen blant egenkapitalbeviseierne.

 

Valgkomiteens sammensetning:

     Jan-Anders Aalborg, medlem og leder

     Ole Festad Lund, medlem

     Unni Hveem, medlem

     Anne Lundhagebakken, medlem

     Knut Eskild, medlem

     Mari Fodstad, medlem

     Roar Nilsen, varamedlem

     Geir Rune Nyhus, varamedlem

     Camilla Forø, varamedlem

      

 

Valgkomiteen har startet sitt arbeide.  Egenkapitalbeviseiere som har forslag på kandidater som de ønsker at valgkomiteen skal vurdere, kan sende dette til banken.  Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse.  Forslaget bør begrunnes.  

Forslaget sendes på mail til banken innen mandag 11. febuar 2019. 

 

Valgkomiteen avslutter sitt arbeide den 14. februar 2019.  Forslag som kommer inn etter denne fristen vil bli behandlet som benkeforslag.

 

Det er i tillegg åpent for å fremme benkeforslag på kandidater i selve valgmøtet.

 

Kundenes valgmøte og egenkapitalbeviseiernes valgmøte holdes samme kveld – med to atskilte valg.

 

Ordinær innkalling til valgmøte sendes ca 14 dager før valgmøtet.

 

 

Med hilsen

TOTENS SPAREBANK

 

Roar Løken Lunder

-generalforsamlingens leder-