Valgmøte for innskytere og egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes onsdag 13. februar 2019 kl. 18:00 i Totens Sparebanks lokaler på Lena.

Innskytere:
Innkalling og saksdokumenter
Bestilling av adgangstegn
Sittende medlemmer i Generalforsamlingen
Notat til valgmøte for kunder

Egenkapitalbevisieiere:
Innkalling
Saksdokumenter, inkl valgkomiteens innstilling
Møte- og fullmaktsblankett
Sittende medlemmer i Generalforsamlingen