Som følge av innskjerpelser i antihvitvask-regelverket er det fra 5. mai 2019 beløpsgrenser for innskudd i innskuddsautomatene våre.

De nye beløpsgrensene blir som følger:
Privatpersoner: Max 20.000 kr pr innskudd. Max 40.000 kr pr 30 dager (rullerende).

Bedrifter: Max 50.000 kr pr innskudd. Max 100.000 kr pr 30 dager (rullerende).

Ta kontakt med oss dersom du har behov for jevnlig større innskudd og ønsker avtale om nattsafe, eller har andre spørsmål.