Totens Sparebank øker rentene med inntil 0,25 prosentpoeng. Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold.

En oversikt over noen av våre veiledende renter fra 28. august.

   Ny veil. rente
BLU (Boliglån for Unge)  Fra 2,90 % 
Boliglån Fra 2,95 % 
 Fleksilån  Fra 2,95 %
 BSU (Boligsparing for Unge)
 3,75 %
 Sparekonto (beløp over 100.000)  0,80 %
 TotenSpar
 1,35 %

Vi har oppdatert våre prislister med de nye rentene.
Alle kunder som får renteendring vil motta eget brev om endringen i nettbanken i løpet av de nærmeste dagene.