Alle norske banker må innhente legitimasjon og kundeerklæring på sine kunder, dette er et lovkrav fra myndighetene.
De siste månedene har banken jobbet kontinuerlig med å kontakte kunder der dette ikke er på plass, og fått god hjelp av kundene til å løse utfordringen.

Dessverre har vi ikke oppnådd kontakt med alle, og et fåtall kunder har derfor blitt sperret etter pålegg fra Finanstilsynet.
Dersom du er en av dem som er omfattet av dette, kan du ta kontakt med banken på telefon 61 14 12 00, e-post kundekontroll@totenbanken.no, eller besøke ett av våre kontorer, så hjelper vi deg.

Så snart legitimasjon og kundeerklæring er på plass, vil kundeforholdet ditt bli åpnet igjen.