Som lokalbank følger vi kundene våre tett i denne krevende perioden. Vi har opplevd stor pågang fra mange som trenger ekstra støtte fra oss nå, og vi vil strekke oss langt for å hjelpe kundene våre. Et av grepene vi nå tar er å framskynde datoen for de rentekuttene vi allerede har varslet. Fremskyndingen gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

17. mars satte vi ned renten med inntil 0,35 prosentpoeng. 23. mars ble det besluttet å redusere renten på boliglån ytterligere med inntil 0,50 prosentpoeng. Til sammen har vi satt ned rentene med inntil 0,85 prosentpoeng. Vi vil av praktiske årsaker slå de to renteendringene sammen. For kundene vil det derfor framstå som èn renteendring og ikke to.

Tidspunkt for renteendringen på eksisterende lån vil nå fremskyndes til i midten av april. Alle kunder som får renteendring blir varslet direkte via nettpost eller per brev.

Rentemarkedet er for tiden preget av stor usikkerhet. Med denne framskyndingen av kuttet i lånerentene, ønsker banken å bidra ytterligere til at kundene våre skal komme seg så trygt som mulig gjennom denne turbulente tida.

Vi oppfordrer kunder som er bekymret for sin økonomiske situasjon til å kontakte oss gjennom nettbank, mobilbank, e-post post@totenbanken.no eller på telefon 61 14 12 00. Sammen med raskt reduserte utlånsrenter, kan banken tilby avdragsfrihet, betalingsutsettelse og andre tiltak for å hjelpe.

Vi er her for deg!