Vi i Totenbanken mottar nå noen henvendelser fra kunder som spør hvorfor banken ikke setter ned rentene med umiddelbar virkning, og hvorfor kundene ikke får samme rentenedsettelse som Norges Bank setter ned signalrenta med.

Akkurat nå jobber vi i Totenbanken hardt med å hjelpe både bedrifter og privatkunder med avdragslettelser, refinansiering og personlig rådgivning for å komme gjennom vanskelighetene som oppstår ved ordresvikt, permitteringer og oppsigelser. De aller fleste klarer vi å hjelpe.

Vi ber om forståelse for at vi prioriterer de som nå er økonomisk rammet av koronakrisen gjennom permitteringer, oppsigelser og inntektsbortfall, og for at vi ikke kan besvare alle spørsmål om renter individuelt i denne tiden. Vi ønsker å prioritere kunder som trenger personlig rådgivning mest. Vi jobber så raskt vi kan med å svare alle våre kunders henvendelser om dagen, da også vi er rammet av denne uvirkelige situasjonen verden befinner seg i.

Et viktig ansvar for bankene i samfunnet er å sørge for en prising som gjør at vi har et velfungerende bankmarked også fremover. Det er en forutsetning for at norsk økonomi skal komme gjennom denne utfordrende perioden. Norge er avhengig av et solid bankvesen som er rustet til å hjelpe kundene sine når det oppstår vanskelige situasjoner.

Dagens situasjon er spesiell og bankene vil gjennom denne også bli påvirket gjennom redusert inntjening og store tap. På denne måten vil vi også ta vår del av kostnaden for tiden vi er oppe i, men vi strekker oss så langt vi kan for å hjelpe kundene våre.

Vi håper denne forklaringen kan gi en større forståelse for hvorfor renta på lånet ditt ikke settes ned med umiddelbar virkning, og at vi kan se fram til et fortsatt godt samarbeid med deg:

Bankens inntjening er forskjellen mellom hva vi låner inn penger til og hva den låner ut penger til. Det siste styres av banken selv, men bankene kan ikke endre renten hver dag eller hver uke.

Dette er fordi bankene er pålagt en varslingsfrist fra renta besluttes endret, til rentene faktisk endres. Det er ingen varslingsfrist for å sette renten ned på utlån, da dette går i kundens favør, men det er varslingsfrist for å sette ned renten på innskudd; Den er hele to måneder. Siden innskuddsrenten ikke kan endres før det er gått 8 uker, vil denne delen av bankenes innlånskostnad ikke bli påvirket av renteendringene fra Norges Bank de to neste månedene. Innskudd utgjør om lag 50 prosent av bankenes utlån og utgjør således 50 prosent av grunnlaget for å sette utlånsrentene.

En utbredt oppfatning er at bankene nå kan finansiere seg med rimelige lån i Norges Bank. Det stemmer at Norges Bank har utstedt såkalte F-lån som bankene kan trekke opp, men for vår det utgjør denne finansieringsmuligheten en svært liten andel av bankens totale innlån. Resten av pengene må banken hente i det profesjonelle pengemarkedet. Dette er i hovedsak styrt av renten som bankene tilbyr hverandre (NIBOR) pluss et risikopåslag avhengig av den enkelte banks sikkerhet for sine lån. I dette markedet har rentenedgangen vært betydelig mindre enn nedgangen i signalrenta fra Norges Bank.

Er du interessert i å vite mer om hvilke vurderinger bankene må gjøre ved renteendringer og hvorfor ikke alle setter ned renten umiddelbart etter at Norges Bank endrer styringsrenten? Les denne artikkelen fra Finans Norge.

Ta godt vare på deg selv og alle rundt deg i disse vanskelige tidene.

Med vennlig hilsen,
Åse C. Øye
Banksjef privatmarked i Totens Sparebank