Banken hadde planlagt et større utdelingsarrangement («Totendryss») i mai, med utdeling av gavemidler, talentstipender, sponsorprisen samt underholdning. På grunn av situasjonen rundt koronautbruddet er dette arrangementet nå utsatt på ubestemt tid. Mottakerne vil få sine midler i mai som normalt, men det sosiale arrangementet er altså utsatt.

 

Mange søkere til bankens gaveutdeling og talentstipender

Totens Sparebank ønsker å gi tilbake til samfunnet gjennom sin årlige gaveutdeling. Hvert år deler vi ut flere millioner kroner til store og små prosjekter i regionen. Gaveutdelingen hadde søknadsfrist 31. mars. I år kom det inn 261 søknader av fra hele bankens markedsområde, noe vi er godt fornøyd med. 
Søknadene varierer mye både i størrelse, kategori og geografisk område. Vi er imponert over aktiviteten i lag og organisasjoner rundt omkring, og syns det er flott at det er så mange spennende prosjekter i regionen vår. Koronautbruddet har påvirket oss på mange måter, men det er fremdeles mange gode idéer og tiltak blant ildsjelene i samfunnet vårt.
Alle som har søkt om gavemidler fra banken får svar på søknaden i begynnelsen av mai, uansett de får tildelt midler eller ikke. 

Talentstipender
Banken deler også årlig ut talentstipender innen kategoriene idrett, kultur og utdanning. Her kom det i år inn 31 søknader fordelt på de ulike kategoriene. De som får tildelt talentstipend får vite dette i løpet av mai og blir kontaktet direkte.

 - Vi støtter både kultur, idrett, utdanning og organisasjoner – fordi alt henger sammen i et samfunn, forteller banksjef Bedriftsmarked Jan Sverre Seierstad i Totens Sparebank. 

- Vi ønsker å bidra til et godt kulturtilbud, slik at næringslivet i regionen har et fortrinn når det gjelder rekruttering av arbeidskraft. Ved å støtte kulturen og lokalidretten er vi også med på å ha et godt og variert fritidstilbud på Toten. Samtidig ønsker vi å videreutvikle satsingen på kompetanse og utdanning, som igjen kan bidra til at næringslivet utvikler seg videre her. 

- Den viktigste målgruppen for gaveutdelingen vår er barn og unge. Disse representerer regionens fremtid. Gode vilkår for barn og unge gir gode vilkår for regionen, avslutter Seierstad.