I forbindelse med årsregnskapet for 2019 ble det avsatt hele 7 millioner til bankens gaveordning. Hoveddelen av denne potten deles ut etter søknader fra lag og foreninger gjennom gaveutdelingen.no, og resultatet av årets gaveutdeling fra Totens Sparebank er nå klart. Lokalbanken vil dele ut hele 4.479.500 kroner til gode formål i nærområdet. Pengene blir fordelt på 246 ulike prosjekter.

- En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at gode prosjekter har mulighet for å få starthjelp med bankens gavemidler. Totens Sparebank sponser aktiviteter med fokus på idrett, kultur og utdanning – spesielt rettet mot barn og unge. De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 50 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver. Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 80 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.

- Totens Sparebank har et grunnleggende engasjement, og ønske om å ta ansvar, for de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi skal være en medspiller og bidragsyter til vekst og utvikling ved å yte finansiering til gode prosjekter og gjennom gaver til allmennyttige formål, fortsetter banksjefen.

I år har et virus påvirket oss alle, og det vil også ramme lokalsamfunnene våre hardt. Viktige inntektsgivende arrangement som cuper, svømmestevner, sykkelritt og andre aktiviteter er avlyst, konsertlokaler er stengt og idrettshallene er tomme. Det er viktig for banken å formidle at vi ønsker å bistå så godt vi kan, og vi er innstilt på å finne tilpassede løsninger med de virkemidlene vi rår over. Alle våre samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at vi er der, også gjennom denne krisesituasjonen. Totens Sparebank vil opprettholde de avtaler som er inngått, både når det gjelder sponsorater og økonomiske bidrag til avtalte aktiviteter. 

I årets gaveutdeling gir banken også støtte til prosjekter som gjenspeiler situasjonen vi er i. Blant annet bidrar banken med støtte til innkjøp av nettbrett på institusjonene i Østre Toten, Vestre Toten og Gjøvik kommuner, slik at de eldre både kan få se og snakke med sine nærmeste. Eina Vel får en gave på 200.000 kroner til prosjektet ''Meieriparken''. Tegningene og planene er klare, ildsjelene og dugnadsgjengen er på plass, og banken håper bidraget kommer godt med for realiseringen av prosjektet.

Eidsvold Turnforening Fotball har investert 12 millioner i nytt kunstgressanlegg med undervarme og nytt flomlys. For å få godkjent anlegg for 2. divisjon trenger klubben en overbygd tribune og Totens Sparebank bidrar nå med 200.000 kroner til prosjektet. Vind Idrettslag har fullfinansiert sin flerbrukshall og den står straks klar, men det har vært behov for midler til utstyr inne i det nye anlegget. Banken bidrar her med 100.000 kroner gjennom gaveutdelingen.

Noen av mottakere for øvrig:
Skreia Idrettslag får 100.000 kroner til delfinansiering av tribune inne i Skreiahallen, IL Kolbukameratene får 100.000 kroner til anskaffelse av ny løypemaskin, Starum Hestesportsklubb får 100.000 kroner som bidrag til nødvendig oppgradering av sprangbanen på Starum, Eidsvold Idrætsforening får 100.000 kroner som bidrag til modernisering av storsalen, NMK Krabyskogen får 100.000 kroner som delfinansiering av vanningsanlegg som vil sikre bedre HMS, og Lena Idrettsforening får 100.000 kroner som bidrag til renovasjon av garderober i sportshytta.

Hele listen over årets gavemottakere kan sees her.

En liste over tidligere søkere som ikke har reservert seg mot publisering kan sees her: 
https://www.gaveutdelingen.no/tidligere-sokere

Vi er her for deg!