- Gjennom stipendordningen vil banken markere at vi verdsetter talenter i vårt kjerneområde, og at vi ønsker å være en inspirasjonskilde for videre utvikling innenfor områdene kultur, idrett og utdanning. Mottoet for stipendutdelingen vår er «Vi tar vare på de unge, lokale talentene», sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud i Totens Sparebank.

Totens Sparebanks talentstipend ble lansert i 2015, og blant tidligere mottakere av stipendet er blant andre Sofie «Fieh» Tollesbøl, Marthe Mæhlum Johansen, Tuva Bakkemo, Ansgar Evensen og Thomas Aasen Markeng. Siden 2015 har banken nå delt ut til sammen 750.000,- kroner til lokale talenter.

Årets stipendvinnere og juryens begrunnelser er som følger:
Idrettsstipendet ble delt mellom håndballspillerne Synne Fossheim, Mari Finstad Bergum og Eline Fagerheim (30.000 kr) fra Gjøvik og Raufoss og Sander Eitrem (30.000 kr), skøyteløper fra Skreia.

Synne Fossheim, Mari Finstad Bergum og Eline Fagerheim er tre lagspillere som over lang tid har vist et stabilt høyt og nasjonalt nivå i idretten sin. De har tatt steget fra aldersbestemt serie og opp til seniornivå. På seniornivå har de klart å ta et nytt steg og være med på å ta titler med sine lag. Nå har de valgt å spille for samme lag og kombinerer idrett og utdannelse på et høyt nivå i Norge. Juryen er imponert over hva disse tre jentene har fått til innenfor idretten sin håndball.

Sander Eitrem er en utøver som har tatt store steg innenfor sin idrett de siste årene. Fra å være en liten skøyteløper på isen på Skreia har utøveren nå tatt steget opp på et internasjonalt nivå. Han har også oppnådd tider på skøytebanen som lover godt for fremtiden. Vi gleder oss til å følge denne utøveren videre i karrieren hans.

Kulturstipendet (50.000) går til prosjektet Ma Jester. Juryen opplever låtene og tekstene som gode og at de formidles på en svært uttrykksfull måte. De kompositoriske virkemidlene bearbeides av bandets medlemmer på en særdeles fin måte, slik at det musikalske uttrykket presenteres på et høyt nivå. Juryen har stor tro på at bandet vil kunne nå langt med sin musikalske karriere og ønsker å støtte ferdigstillelse av EP, innspilling av musikkvideo og promotering av bandet Ma Jester med frontfigur Mads Sølsnes Gjetmundsen i spissen.

Utdanningsstipendet (50.000 kroner) er tildelt Hilde Hørthe fra Kolbu. Hilde Hørthe studerer medisin ved NTNU. Hun er i siste del av studiet og i ferd med en hovedoppgave hvor målet er å undersøke hvorvidt en applikasjon for smarttelefoner kan forenkle og delvis automatisere prosessen med registrering av kirurgiske inngrep i Sierra Leone. Dette er et samarbeid med den ideelle organisasjonen CapaCare. Gjennom studieløpet sitt viser hun til topp resultater, i tillegg til at hun har engasjert seg i studentforeninger og annet frivillig arbeid. Hun har også gjennom skolegangen sin hatt to utenlandsopphold, henholdsvis i USA og Frankrike. Gjennom alt dette viser hun en modenhet og samfunnsengasjement som – koblet med toppresultater – gjør henne til en svært verdig vinner av årets utdanningsstipend.

Det er femte året banken deler ut talentstipender etter at ordningen ble lansert i 2015. Oversikt over tidligere vinnere kan sees her. Søknadsfristen for stipendene var 31. mars 2020, og en jury bestående av representanter for banken, samt eksterne fagpersoner innenfor kategoriene har vurdert innkommende søknader og kåret årets vinnere.