Totens Sparebank ønsker å gi et ekstra bidrag i tillegg til bankens årlige gaveutdeling, og åpner derfor nå for søknader til en ekstraordinær korona-gaveutdeling. Koronasituasjonen har medført at mange lag og foreninger står uten viktige inntekter i 2020, og Totenbanken ønsker gjennom utdelingen å bidra til at lag og foreninger kan holde driften oppe. Søknader sendes digitalt via www.gaveutdelingen.no innen 1. november.

Hvert år deler lokalbanken ut flere millioner kroner til store og små prosjekter i regionen. Årets avsatte gavemidler ble tradisjon tro fordelt før sommeren i bankens ordinære gaveutdeling. De spesielle omstendighetene dette året gjør imidlertid at pengesekken nå åpnes på ny for 2020, og banken tar nå imot søknader frem til fristen går ut 1. november. Grunnen til denne ekstra gavepotten er at koronasituasjonen har påvirket inntektsgrunnlaget til mange lag og foreninger i lokalområdet, og da ønsker banken å være en god samarbeidspartner også i tøffe tider. Totenbanken understreker at midlene fra denne ekstraordinære gaveutdelingen også kan brukes til å dekke løpende utgifter og generell drift. Alle som trenger midler oppfordres til å søke bankens gavefond via www.gaveutdelingen.no.