Lokalbanken deler ut hele en million kroner fordelt på 72 ulike gode prosjekter og formål i nærområdet. Koronasituasjonen har medført at mange lag og foreninger står uten viktige inntekter i 2020. Totens Sparebank ønsker gjennom denne ekstraordinære utdelingen å bidra til at driften likevel kan holdes oppe rundt omkring i lokalmiljøet. Potten deles ut etter søknader fra lag og foreninger gjennom gaveutdelingen.no.

- En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Årets avsatte gavemidler på ca 4,5 millioner kroner ble tradisjon tro fordelt før sommeren i bankens ordinære gaveutdeling. De spesielle omstendighetene dette året gjør imidlertid at pengesekken nå åpnes på ny for 2020. Denne gaveutdelingen har spesielt fokus på de som blir rammet av koronapandemien. Mange har mistet viktige inntekter, og da ønsker vi i banken å stille opp og være der for dem det gjelder, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.

- Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at vi i Totens Sparebank er her for dem. Enten det gjelder gode prosjekter som trenger å få starthjelp fra bankens gavemidler – eller trenger hjelp til å opprettholde den vanlige driften gjennom en koronaperiode uten viktige inntekter.

Totalt fikk banken 93 søknader om støtte på i overkant av 8,2 millioner kroner. Denne gangen har banken fokusert på at både idretten og kulturlivet, som er ekstra hardt rammet av koronapandemien, skal få sårt trengt økonomisk støtte. Av de 72 mottakerne som får støtte er 33 mottakere aktive innenfor idrett og fysisk aktivitet, mens 30 er representanter fra kulturlivet. 5 mottakere jobber med prosjekter innen humanitære formål, herunder også mental helse – noe som er et viktig fokusområde under en pandemi. 4 mottakere er fra andre kategorier, f.eks. velforening og bygdekvinnelag.

I årets gaveutdeling gir banken støtte til prosjekter som gjenspeiler situasjonen vi er i. Blant annet bidrar banken med 30.000 kr til større idrettslag som Vind Idrettslag, Eina Sportsklubb, FK Toten, Vang Skiløperforening, Hurdal Idrettslag og Eidsvold Idrætforening Fotball. Flere av disse har merket frafall av medlemmer, og har gått glipp av store inntekter gjennom avlyste turneringer.

Et stort antall korps og musikkforeninger får en gave på 20.000 kroner. Disse er hardt rammet av avlysninger og manglende inntekter som følge av pandemien, så det har vært et viktig poeng for banken å bidra med sårt trengte midler her.

Hele listen over årets gavemottakere kan sees her.

En liste over tidligere søkere som ikke har reservert seg mot publisering kan sees her: 
https://www.gaveutdelingen.no/tidligere-sokere

Vi er her for deg!