Kantar vil på vegne av Totens Sparebank sende ut en kundeundersøkelse til våre kunder ang. digital betaling i tiden fremover. Undersøkelsen vil foregå pr. e-post. Vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta i undersøkelsen slik at vi kan få tilbakemeldinger og forbedre våre tjenester til dere.