Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre kunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet årlige kundemålinger.

Her får alle kunder mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens fremtidige prioriteringer. Årets kundemåling for privatkunder gjennomføres i perioden 18. januar til 12. februar.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Norsk Gallup og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup (undersokelse@norskgallup.no) Besvarelsen tar 8-10 minutter og alle som deltar er med i trekningen av 10 gavekort med verdi på kr 1 000,-.

Vi håper du har mulighet til å delta og bidra til at vi kan bli en enda bedre bank for våre kunder i fremtiden!