Valgmøte for innskytere og egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes tirsdag 9. februar 2021 kl. 18:00. Møtet vil bli avholdt på en måte der smittefare unngås, og i henhold til myndighetenes retningslinjer og pålegg. Det er i den forbindelse bestemt at det kun vil bli åpnet for elektronisk deltakelse via telefon eller videokonferanse

Innskytere:
Innkalling og saksdokumenter
Bestilling av adgangstegn, valgmøte innskytere
Saksnotat fra valgkomiteen
Sittende medlemmer i generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseiere:
Innkalling
Møte- og fullmaktsblankett
  Innsending av møteseddel/fullmakt kan sendes til denne e-postadressen
Saksdokumenter, inkl valgkomiteens innstilling
Sittende medlemmer i generalforsamlingen