Generalforsamlingen i Totens Sparebank vedtok årsregnskapet og disponering av årsresultatet i 2020 på generalforsamlingen den 25.3. Det ble vedtatt et utbytte på 6,75 kr pr egenkapitalbevis og gaver til allmennyttige formål på 6 750 000 kr. Utbytte vil bli utbetalt den 9. april. Årsrapporten til Totens Sparebank er offentliggjort på bankens sider, og du finner en lenke til den her.