I forbindelse med årsregnskapet for 2020 ble det avsatt hele 6,75 millioner til bankens gaveordning. Hoveddelen av denne potten deles ut etter søknader fra lag og foreninger gjennom gaveutdelingen.no, og resultatet av årets gaveutdeling fra Totens Sparebank er nå klart. Lokalbanken vil dele ut hele 4.451.000 kroner til gode formål i nærområdet. Pengene blir fordelt på 231 ulike prosjekter.

- En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at gode prosjekter har mulighet for å få starthjelp med bankens gavemidler. Totens Sparebank sponser aktiviteter med fokus på idrett, kultur og utdanning – spesielt rettet mot barn og unge. De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 55 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver. Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 90 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.

- Totens Sparebank har et grunnleggende engasjement, og ønske om å ta ansvar, for de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi skal være en medspiller og bidragsyter til vekst og utvikling ved å yte finansiering til gode prosjekter og gjennom gaver til allmennyttige formål, fortsetter banksjefen.

I år som i fjor har et virus påvirket oss alle, og det vil også ramme lokalsamfunnene våre hardt. Viktige inntektsgivende arrangement som cuper, svømmestevner, sykkelritt og andre aktiviteter er avlyst, konsertlokaler er stengt og idrettshallene er tomme. Det er viktig for banken å formidle at vi ønsker å bistå så godt vi kan, og vi er innstilt på å finne tilpassede løsninger med de virkemidlene vi rår over. Alle våre samarbeidspartnere skal føle seg trygge på at vi er der, også gjennom denne krisesituasjonen. Totens Sparebank vil opprettholde de avtaler som er inngått, både når det gjelder sponsorater og økonomiske bidrag til avtalte aktiviteter. 

Eina Sportsklubb får en gave på 500.000 kroner til å bygge Eina Sportshall ved Thune skole. Prosjektet består av en sportshall, en 11er fotballbane, og etter hvert bakker for skilek. Banken håper bidraget kommer godt med for realiseringen av prosjektet.
Gjøvik Skiklubb skal oppgradere anlegget og få på plass en ny skiheis i Hovdebakken. Totens Sparebank bidrar nå med 300.000 kroner til prosjektet.
300.000 kroner får også Toten Historielag som skal lage bygdebok.
Østre Toten Kirkelige Fellesråd får 250.000 kroner til å bytte ut orgelet i middelalderkirken Hoff Kirke.

Noen av mottakere for øvrig:
Fredvikafestivalen får 150.000 kroner til gjennomføring av festivalen, 
DNT Gjøvik og Omegn får 100.000 kroner til oppgradering av kloakkanlegget på DNT Osbakken.
OL Toten-Troll får 100.000 kroner til arrangementsutstyr for orienteringsløp, og både Feiring Idrettslag og Viken Skiklubb får 100.000 kroner hver som bidrag til nye løypemaskiner, og Raufoss IL Langrenn får 100.000 kroner til oppgradering av lysløypeanlegget.

En liste over årets gavemottakere, samt alle søkere som ikke har reservert seg mot publisering kan sees her: https://www.gaveutdelingen.no/tidligere-sokere

Vi er her for deg!