Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes onsdag 9. februar 2022 kl. 19:00. Møtet vil bli avholdt på en måte der smittefare unngås, og i henhold til myndighetenes retningslinjer og pålegg. Det er i den forbindelse bestemt at det kun vil bli åpnet for elektronisk deltakelse via telefon eller videokonferanse

Egenkapitalbeviseiere
Innkalling
Møte- og fullmaktsblankett
  Innsending av møteseddel/fullmakt kan sendes til denne e-postadressen
Saksdokumenter, inkl valgkomiteens innstilling
Sittende medlemmer i generalforsamlingen

 

Innskytere
Innkalling
Notat til valgmøte kunder fra generalforsamlingens valgkomite
Sittende medlemmer i generalforsamlingen
Adgangstegn innskytere