I forbindelse med bankens årsregnskap for 2023 ble det avsatt hele 15 millioner til bankens gaveordning. Hoveddelen av denne potten deles ut etter søknader fra lag og foreninger gjennom www.gaveutdelingen.no, og resultatet av årets gaveutdeling fra Totens Sparebank er nå klart. Lokalbanken deler ut hele 14,162 millioner kroner til gode formål i nærområdet sitt i Mjøsregionen. Pengene blir fordelt på 363 ulike prosjekter. Gavebeløpene på de ulike prosjektene strekker seg fra 1.000.000 kroner til 4.000 kroner.

- En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at gode prosjekter har mulighet for å få starthjelp med bankens gavemidler. Totens Sparebank sponser aktiviteter med fokus på idrett, kultur og utdanning – spesielt rettet mot barn og unge. De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 80 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver. Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 120 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.

- Totens Sparebank har et grunnleggende engasjement, og ønske om å ta ansvar, for de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi skal være en medspiller og bidragsyter til vekst og utvikling ved å yte finansiering til gode prosjekter og gjennom gaver til allmennyttige formål, fortsetter banksjefen. 

Det er høyt aktivitetsnivået i lokalsamfunnet vårt, men mange lag, foreninger og medlemmer har kjent på kostnadsøkningene som samfunnet nå opplever.
I en tid preget av høye kostnader for mange av oss er det hyggelig å kunne gi gavemidler til lag og organisasjoner som sørger for at barn, unge og voksne har ulike fritidsaktiviteter å gå til. Det å opprettholde aktivitetsnivå innen både idrett, kultur og andre fritidstilbud er viktig for både mental og fysisk helse. Vi håper disse gavemidlene til lag og foreninger kommer godt med i deres hverdag slik at de kan opprettholde sine tilbud, og gi folk noe å glede seg til i hverdagen. Vi gleder oss til å se fulle tribuner, skistadioner, svømmestevner, sykkelritt, konserter, festivaler og opplevelser ellers – og syns det er hyggelig å kunne bidra til dette for lokalsamfunnet. Vi håper at gavemidlene til lag og foreninger kommer godt med i deres hverdag.

Et utvalg av årets mottakere

I årets gaveutdeling støtter vi mange mottakere med store beløp. Her nevner vi noen av de større gavetildelingene og hva pengene skal gå til:

NTNU Gjøvik Cyber City får 1.000.000 kroner til et konsept som tilrettelegger for faglige og sosiale møteplasser som bidrar til å fremme innovasjon gjennom treffpunkt for fagmiljø, studenter og næringsliv.

Gjøvik & Toten Golfklubb får 500.000 kroner til restaurering av golfbanen.

NMK Krabyskogen får 500.000 kroner til delfinansiering av bygging av nytt klubbhus med tilhørende lager og sanitæranlegg på Krabyskogen Motorsenter.

Totenåsløyper, Vestre Toten Løypelag, og Østre Toten Skilag får 500.000 kroner hver til nye løypemaskiner.

Biri Idrettslag får 250.000 kroner til nytt lagerbygg og garasje, samt ny spaker/tidtakerbu og kiosk.

Eina Sportsklubb får 200.000 kroner til realisering av Eina Sportsanlegg.

Frelsesarmeen Gjøvik og Toten får 200.000 kroner til utvikling av ÅPENT HUS for svakere stilte mennesker, samt å starte en kultur- og musikkskole. 

Vestre Toten Jeger og Fisker Forening får 200.000 kroner til vedlikehold av hytta.

Eidsvold Værks Skiklub og Nordre Eidsvoll Idrettslag får 150.000 kroner hver til anskaffelse av ny løypemaskin.

Gjø-Vard orienteringslag får 100.000 kroner til Stolpejakten.

Kulturskolen Mjølkefabrikken får 100.000 kroner for å videreutvikle Barnas kulturhus; slik at vi kan fortsette å gi barn og unge i kommunen et profesjonelt tilbud innen kunst og kulturfeltet.

Vestre Toten Aktivitetsfond får 100.000 kroner til sitt aktivitetsfond som skal fungere som en støtteordning for at flest mulig skal få ta del i fritidsaktiviteter.

Vi er her for deg!