Hvorfor stiller vi spørsmål?
Vi vil gjerne vite mer om deg før vi gir deg råd, derfor stiller vi i Totens Sparebank spørsmål til alle kundene våre.

Myndighetene har også bedt alle norske banker om å oppdatere sin kundeinformasjon. Det er viktig for oss å beskytte dine økonomiske interesser, og som bank har vi et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som hvitvasking og terrorfinansiering. For å opprettholde den tilliten vi har som samfunnsaktør er det avgjørende for oss å ivareta dette ansvaret.
Les mer om kravene i hvitvaskingsloven på Finansnorge.no.

Hva spør vi om?
Spørsmålene vi stiller skal sikre at all informasjon vi har om deg er korrekt og oppdatert. Vi spør blant annet om bruk av banken, hvor pengene dine kommer fra, statsborgerskap og fødeland. Disse spørsmålene stiller vi alle våre kunder med jevne mellomrom i løpet av kundeforholdet.
For alle privatkunder som har nettbankavtale vil dette komme som en melding når man logger på nettbank eller mobilbank. Spørsmålene besvares da elektronisk. NB! Dette gjøres kun etter henvendelse fra banken.

Legitimasjon
Vi vil sikre at kundeforhold opprettes på og av rette vedkommende og Totens Sparebank krever i hovedsak pass eller norsk nasjonalt ID-kort. Det er også mulig å opprette kundeforhold digitalt og legitimere seg med BankID. Opprettes det kundeforhold for bedriftskunde er det oppdatert firmaattest som legges til grunn, samt innhenting av legitimasjon på disponenter og reelle rettighetshavere knyttet til bedriften. Du vil også kunne oppleve at vi ber deg om oppdatert legitimasjon for løpende å vedlikeholde opplysninger som er registrert på deg.
Legitimasjon må fremvises ved personlig oppmøte i banken, dersom dette ikke er mulig, kontakt oss på tlf 61141200 eller send oss en melding fra nettbank eller mobilbank.

Har du fått henvendelse fra banken?
Flere av våre kunder blir nå kontaktet av banken med beskjed om at vi trenger ny legitimasjon. Årsaken er at vi dessverre ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på alle kundenes identitet i vårt arkiv.
Alle med BankID utstedt av oss, og som ble kunde etter 1. mars 2007, må i henhold til reglene være legitimert med pass. For øvrige kunder vil banken også godta annen gyldig legitimasjon  i tråd med hvitvaskingsregelverket. De som blir kontaktet må derfor komme innom banken med gyldig pass hvis de fortsatt ønsker å bruke BankID fra vår bank.