Vi har forståelse for at mange av våre kunder nå i denne spesielle tiden vi står overfor, har behov for hjelp for å klare seg økonomisk. Vi vil gjøre vårt beste for å hjelpe folk og bedrifter gjennom krisen. Vi forventer mye pågang de neste dagene, men vil gjøre vårt beste for å hjelpe alle. For at vi skal yte best mulig hjelp er det viktig at du er forberedt. Her er noen råd til deg som trenger bistand:

1. Stans variable utgifter
Hvordan ser kostnadsbildet ut? Når inntektene svikter er det viktig å se på utgiftssiden. Vurder hvilke utgifter som kan stoppes, inkludert eventuelle permitteringer.
(mer om permitteringer og korona på NAVs nettsider)

2. Få oversikt over faste utgifter
Få oversikt over de faste kostnadene som vil påløpe uansett stans eller reduksjon i drift. Lokalleie og kapitalutgifter er typiske eksempler på dette. 

3. Se på likviditeten og legg en plan
Hvor god er likviditeten i dag og hva er behovet framover? Korona-krisen rammer ulikt. For noen er det full stopp, for andre kan det være mulig å ha redusert drift, eventuelt skaffe nye inntekter ved annen aktivitet. Legg en plan for hva du tenker å gjøre på kort og lang sikt, og sett opp budsjetter så du får oversikt over likviditetsbehovet. Hva har dere av kontanter og eventuell kassakreditt? Hvor lenge kan dere drive basert på dette? Hvordan ser fremtidig inntjening ut? Har dere mistet alle salgsinntekter, eller det noen kunder som vil fortsette sine bestillinger? Ring nøkkelkundene dine!

4. Sjekk hvilke myndighetstiltak som kan gjelde deg

Har myndighetene lagt fram tiltak som kan gi deg kompensasjon/støtte er dette et godt grunnlag for å gi midlertidig finansiering. Du trenger ikke å fikse alt alene.

5. Hva ønsker du av banken?

Når du har fått oversikt over likviditeten og lagt en plan for hva du ønsker å gjøre, vet du også hvilken økonomisk bistand du har behov for. I denne krisesituasjonen vil vi som bank kunne vurdere avdragsfrihet, kassekreditt eller nye lån.

6. Finn fram siste regnskap

For at banken skal kunne vurdere å yte kreditt, må vi ha oppdaterte regnskapstall. Om ikke regnskapet for 2019 er fullstendig, bør du ha relevante tall å presentere.

7. Er kapitalbehovet korona-relatert?
Det er ikke slik at alle bedrifter vil få lån og avdragsfrihet på grunn av koronakrisen. Dersom bedriften har gått dårlig lenge før koronakrisen inntraff, er det ikke sikkert vi som bank er i stand til å hjelpe bedriften. For noen virksomheter kan det være mer riktig for eiere og kreditorer å avvikle driften.

8. Ikke glem å kommunisere

Bruk videokommunikasjon daglig med oppdatering til ansatte. Når forholdene er usikre, trenger folk oftere oppdateringer og de ansatte må se deg.

Ikke glem kunder og omverdenen. Du bør fortsatt være synlig i ulike kanaler med relevante budskap og bidrag. Å dele dine erfaringer, hvordan dere navigerer, hvordan dere tilpasser dere situasjonen, går foran med å følge myndigheters krav, kan i seg selv skape stor troverdighet og minne kundene dine på at dere finnes, selv om dere har reduserte tilbud.

9. Sett av tid til å hvile

Det går 24/7 for ledere av små bedrifter nå. Det er helt essensielt at du som skal lede dette, får nok søvn og hvile. Du skal ha ekstra energi når de fleste mister den litt, og det kan være krevende å finne den energien. Hodet må ha hvile.

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp med økonomien. Kontakt din rådgiver direkte eller ring kundesenteret vårt på tlf 61 14 12 00. Vi er her for deg!

Les også:
Bankens dører er fysisk stengt, men banken er fremdeles åpen
Anita Krohn Traaseths råd (tidligere adm. dir. i Innovasjon Norge)