Totens Sparebank er nå sertifisert som Miljøfyrtårn, hurra! Ordfører i Østre Toten Bror Helgestad markerte dette på bankens næringslivstreff på Kapp onsdag 8. juni, med utdeling av diplom til adm. banksjef Rolf E. Delingsrud. Banken ønsker å være en bærekraftig lokalbank, som tar en aktiv rolle med å forbedre samfunnet rundt seg, og har nå fått det synlige beviset på et steg i en bærekraftig retning.

I forbindelse med arbeidet med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har mange sider av bankens drift blitt vurdert og forbedret. Blant annet har banken utarbeidet en ny innkjøpsveileder og regler for transport. Energibruk og bruk av forbruksmateriell måles, og utviklingen over år skal heretter rapporteres.
– Dette er et bevis på seriøsitet og troverdighet spesielt i arbeidet rundt klima og miljøarbeid. I kommunen setter vi stor pris på å ha bedrifter som velger å prioritere miljø gjennom å sertifisere seg og å ha bedrifter som går foran, sa ordfører Bror Helgestad under overrekkelsen. – Totens Sparebank er et eksempel til etterfølgelse, og vi håper dette kan bidra til at flere i kommunen velger å gjøre det samme.

– Dette er vi veldig stolte av, da det gir oss en bekreftelse på at den jobben vi allerede gjør, og de kravene vi stiller til oss selv og våre leverandører, oppfyller kravene til Miljøfyrtårn, sier adm. banksjef Rolf Endre Delingsrud. – Nå skal vi jobbe videre med å bidra til en grønn omstilling lokalt, og det skal levne liten tvil om at Totens Sparebank tar bærekraft på alvor. 

Om miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar.
Miljøfyrtårn var den første nasjonale miljøsertifiseringsordningen som ble anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan dermed legge fram Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. Les mer på www.miljofyrtarn.no.

Bilde: Rolf E. Delingsrud, administrerende banksjef i Totens Sparebank og Bror Helgestad, ordfører i Østre Toten kommune.