Totens Sparebank hever innskudds- og lånerenten med inntil 0,50 prosentpoeng.

Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 17. november 2022, og for nye lån fra 5. oktober 2022.
Nye priser på lån oppdateres på bankens hjemmesider 5. oktober 2022.

For mer informasjon om hvordan bankene i Norge setter boliglånsrenten, se informasjon hos Finans Norge.

/ 05.10.2022