Totens Sparebank hever innskudds- og lånerenten med inntil 0,25 prosentpoeng.

Flere faktorer påvirker bankens beslutning om å øke renta, blant annet økte innlånskostnader og endrede markedsforhold. Alle kunder som får renteendring, vil få informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 8. februar 2023, og for nye lån fra 22. desember 2022.
Nye priser på lån oppdateres på bankens hjemmesider 22. desember 2022.

For mer informasjon om hvordan bankene i Norge setter boliglånsrenten, se informasjon hos Finans Norge.

/ 22.12.2022