Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes tirsdag 7. februar 2023 kl. 18:00 på Quality Hotel Strand på Gjøvik. 

Egenkapitalbeviseiere
Innkalling
Møte- og fullmaktsblankett
Notat til egenkapitalbeviseiere fra valgkomiteen 2023
Sittende medlemmer i generalforsamlingen

Innskytere
Valgmøte for kunder
Notat til valgmøte kunder fra generalforsamlingens valgkomite
Innskytere valgmøte innkalling 2023
Sittende medlemmer i generalforsamlingen