v/ Nina Balke, Bedriftsrådgiver landbruk

Landbruket har den siste tiden opplevd sterk kostnadsvekst på mange innsatsfaktorer. Utbetalingen av produksjonstilskuddet nå i februar kan dermed være både påkrevet og etterlengtet. Det vil for de fleste være viktig å disponere disse pengene riktig fremover.
Kostnadsveksten har vært utfordrende, og flere har kjøpt driftsmidler tidligere enn før. Det er derfor viktig å ha oversikt over gårdens økonomi. Husk at det er et helt år til neste tilskuddsutbetaling. 

Få ferdig regnskapet for 2022 så raskt som mulig. Dette gir et bilde av et år med stor kontnads- og delvis inntekstsvekst. Ha oversikt over utgiftene som kommer, og finn ut hvor mye kostnadsveksten utgjør for din gård oppfordrer Nina Balke, bedriftsrådgiver landbruk i Totenbanken. 

Nina har mange landbrukskunder i sin portefølje, og har mye kunnskap om norske bønders økonomi. Her kommer noen av hennes råd for å disponere tilskuddet best mulig. 

A. Pengene skal vare hele året

For å få et godt bilde av økonomien, kan det være en enkel og lærerik øvelse å sjekke saldo på kontoen hver måned, gjerne for de to foregående årene. Du kan danne deg et bilde av utgifter og inntekter gjennom året. 

Siden vi i både 2021 og 2022 har opplevd en sterk kostnadsvekst, vil det nå være viktig at du også tar en gjennomgang av kostnadsveksten på de ulike varene.  
Sett deg ned og regn ut hva den utgjør i kroner og øre for din drift, ved å ta for deg de ulike varene, som for eksempel strøm, kunstgjødsel, diesel og rundballeplast. Husk at også lånerentene har endret seg, noe som også påvirker økonomien fremover. Når du får summert dette og satt det opp mot tidligere regnskapsår, vil du få en bedre oversikt over økonomien din i året som kommer.

Sett opp budsjett og lag en plan for likviditeten. Ved å sjekke tidligere regnskapsår kan du få oversikt over hvilke kostnader og inntekter du pleier å ha, og til hvilken tid på året de kommer. 

Slik får du en større forståelse av om den store pengesummen på kontoen, egentlig gir deg romslig eller trang økonomi fremover. 
 
B. Plasser pengene fornuftig

Har du dyre lån som f.eks. forbrukslån og kreditter, eller leverandørgjeld, er dette steder du først bør bruke av tilskuddet, for å unngå unødvendige rentekostnader. 
Totenbanken tilbyr driftskreditt til de fleste landbrukskundene, og for mange er det fornuftig å få tilskuddet inn på denne kontoen. Fordelen med dette er at du får god oversikt over gårdens disponible midler. Har du driftskreditt, og har brukt av kreditten, er det i tillegg lurt å fylle opp igjen med tilskuddet. Da slipper du å betale rente på det som er trekt på kreditten.
 
C. Innbetal på flexilånet hvis du har

Siden de fleste har behov for å bruke tilskuddet i løpet av året, er det smart å sette pengene på en konto som du kan ta ut igjen pengene på et senere tidspunkt. Har du flexilån utnytt denne nå. Fører du pengene over til sparekonto, sjekk med banken hvor mange uttak du kan har fra denne. Hvis du har penger til overs på sparekonto, kan dette være anledningen til å hente inn litt renteinntekter. 

D. Ta imot gode råd

Bruk gjerne en landbruksrådgiver i NLR, regnskapsfører eller rådgiver i banken om du er usikker på egen økonomi. De kan hjelpe deg å få bedre forståelse av totalbildet. 
Det er imidlertid viktig at du spiller med åpne kort, slik at de som skal gi deg råd får se hele bildet av økonomien. 
Vær ærlig med regnskapsfører, familien og banken hele veien. Still alle de «dumme spørsmålene» du måtte ha, og ta imot gode råd fra fagfolk. 

E. Sikre betalingsevnen med driftskreditt

Driftskreditt kan være fornuftig å ha på gården. Da er du forberedt på at utgifter og inntekter kan svinge i løpet av året. Med driftskreditt kan du slippe betalingsproblemer når en stor regning kommer i en periode av året hvor du har lite penger på konto. Du må likevel huske på at pengene skal tilbakebetales. 
Vårt generelle råd er å prøve å ha et så lavt trekk på driftskreditten som mulig, i så store deler av året som det lar seg gjøre. 
Skal du gjøre større planlagte investeringer kan det godt hende det er riktig å ta opp et lån i stedet for å bruke driftskreditten. Ved å ha en velfylt driftskreditt nå, kan du unngå å måtte ty til store trekk på driftskreditten mot slutten av året. 

F. Bygg opp litt reserver for uår og uforutsette hendelser

Vi har nå hatt et par år der landbruket har vært utsatt for ekstraordinær kostnadsvekst på en rekke varer, og tørken i 2018 ga mange en vekker på at uforutsette hendelser kan snu opp ned på økonomien. De aller fleste tåler en periode med flere uventede ekstrakostnader, men for de med trang økonomi kan slike hendelser bli den berømte dråpen. Det lønner seg derfor å alltid ha den berømmelige bufferen i bakhånd. 

Sett deg inn i hva kostnadsveksten vil utgjøre for deg, og følg nøye med på likviditeten. Ha god dialog med regnskapsfører og ring banken om du ser du får problemer. Vi er her for deg!

G. Husk gode forsikringer

Forsikringer kan det også være verdt å tenke på når vi snakker om uforutsette utgifter. Hvis noe skulle hende, har du de rette forsikringene? Har du maskinskade på den nye traktoren? Og står forsikringen i forhold til det faktiske dyreantallet du har i fjøset? Er løsøredekningen god nok? Er verdien på varelageret justert ift økte produksjonskostnader?
Det er alltid lurt å ta en gjennomgang av forsikringene, gjerne med oss i Eika. Dagene endrer seg, og det er dumt å ha forsikringer du ikke trenger, og ikke minst mangle forsikringer på noe du skulle ha hatt. I tillegg kan det være mye penger å spare på å velge riktig selskap. 

Ta gjerne kontakt med meg for en hyggelig prat eller hvis du lurer på noe!

Nina Balke
Bedriftsrådgiver landbruk
Tlf. 959 81 261
E-post: n.balke@totenbanken.no           
Nina Balke