Vi søker en medarbeider som primært skal bidra til best mulige løsninger for de mer risikoutsatte næringslivsengasjementene i banken. Erfaring fra bank som bedriftsrådgiver vil være nyttig, men vi er også interessert i kandidater med alternativ bakgrunn.

Som spesialrådgiver vil du arbeide tett opp mot bankens fagmiljø på bedriftsmarkedet, samt sammen med en kollega som i større grad arbeider mot personmarkedet. Hovedoppgaven din blir å aktivt følge opp kundeforhold der utviklingen i engasjementet tilsier at risikoen for mislighold og tap har blitt stor, og gjennom det bidra til best mulig løsninger for både kunden og banken. Arbeidsmengden knyttet til slike engasjement er varierende, og det vil derfor være åpning for å i tillegg arbeide med andre relaterte arbeidsoppgaver. Av samme årsak kan alternativt en fleksibel deltidsstilling også være aktuelt. 

Arbeidsoppgaver

 • Bistå bedriftsrådgiverne vedr. risikoutsatte engasjement
 • Vurdere og utrede næringslivskunder med forhøyet risiko
 • Inndrive og realisere pantsatte aktiva, evt. i samarbeide med bankens inkassoforbindelse
 • For kandidater med byggeteknisk bakgrunn; oppfølging byggeprosjekter
 • Forberedelse og presentasjon av kredittsaker for bankens besluttende organer
 • Andre relevante arbeidsoppgaver i avdelingen

Du har

 • Relevant erfaring, men ikke nødvendigvis fra bank
 • Evne til å analysere og prioritere tiltak
 • Vilje til å arbeide praktisk med realisasjon av panteobjekter
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Minimum høyskoleutdannelse, men dette er ikke et absolutt krav

Du er

 • Utadvendt og har kundeorientert holdning
 • Selvstendig og god på struktur og analyse
 • Ansvarsbevisst
 • Nøyaktig og initiativrik
 • Bidragsyter i team 

Hos oss vil du få

 • En utfordrende og spennende stilling som vil arbeide tett opp mot bankens fagmiljø på bedriftsmarkedet
 • Mulighet for faglig videreutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser

Totens Sparebank verdsetter mangfold i ansettelsene vi gjør. Dette betyr å skape en arbeidsplass hvor individuelle forskjeller blir verdsatt, respektert og benyttet på en måte som gjør at hver enkelt person kan få benyttet sine individuelle styrker og talenter. Vi oppmuntrer alle interesserte til å søke på stillingen, selv om du ikke nødvendigvis oppfyller alle etterspurte egenskaper.

For mer informasjon om stillingen kontakt gjerne viseadm. banksjef Stig Håvard Blikseth på tlf. 95 86 46 01 / s.blikseth@totenbanken.no.

Søknad med CV sendes innen 12. mai 2023 på e-post til personal@totenbanken.no eller via Finn.no sin søknadsløsning.