I forbindelse med bankens årsregnskap for 2022 ble det avsatt hele 12 millioner til bankens gaveordning. Hoveddelen av denne potten deles ut etter søknader fra lag og foreninger gjennom www.gaveutdelingen.no, og resultatet av årets gaveutdeling fra Totens Sparebank er nå klart. Lokalbanken deler ut hele 10,717 millioner kroner til gode formål i nærområdet sitt i Mjøsregionen. Pengene blir fordelt på 292 ulike prosjekter. Gavebeløpene på de ulike prosjektene strekker seg fra 400.000 kroner til 3.000 kroner.

- En solid sparebank er ikke mye verdt uten gode kunder og et levende lokalsamfunn. Hvert år deler banken ut en del av overskuddet til allmennyttige formål i lokalsamfunnet. Slik setter vi varige spor etter oss i våre nærområder. Lag og foreninger skal vite at gode prosjekter har mulighet for å få starthjelp med bankens gavemidler. Totens Sparebank sponser aktiviteter med fokus på idrett, kultur og utdanning – spesielt rettet mot barn og unge. De siste ti årene har banken gitt tilnærmet 70 millioner kroner av overskuddet tilbake til samfunnet i form av gaver. Legger vi til sponsorbidrag nærmer vi oss 100 millioner kroner til lag, foreninger og organisasjoner i vår region, sier adm. banksjef Rolf E. Delingsrud.

- Totens Sparebank har et grunnleggende engasjement, og ønske om å ta ansvar, for de lokalsamfunnene vi er en del av. Vi skal være en medspiller og bidragsyter til vekst og utvikling ved å yte finansiering til gode prosjekter og gjennom gaver til allmennyttige formål, fortsetter banksjefen. Aktivitetsnivået i samfunnet er i full gang igjen etter pandemien, men mange lag og foreninger har gjennom det siste året kjent på kostnadsøkningene som samfunnet nå opplever.

I en tid preget av høye kostnader for mange av oss er det hyggelig å kunne gi gavemidler til lag og organisasjoner som sørger for at barn, unge og voksne har ulike fritidsaktiviteter å gå til. Det å opprettholde aktivitetsnivå innen både idrett, kultur og andre fritidstilbud er viktig for både mental og fysisk helse. Vi håper disse gavemidlene til lag og foreninger kommer godt med i deres hverdag slik at de kan opprettholde sine tilbud, og gi folk noe å glede seg til i hverdagen. Vi gleder oss til å se fulle tribuner, skistadioner, svømmestevner, sykkelritt, konserter, festivaler og opplevelser ellers – og syns det er hyggelig å kunne bidra til dette for lokalsamfunnet. Vi håper at gavemidlene til lag og foreninger kommer godt med i deres hverdag.

Et utvalg av årets mottakere

I årets gaveutdeling støtter vi mange mottakere med store beløp. Her nevner vi noen av de større gavetildelingene og hva pengene skal gå til:

Vitensenteret Innlandet får 400.000 kroner og sier at midlene skal brukes til videreføring av prosjektet Reale Talenter som har vært finansiert av gavemidler fra Totens Sparebank siden 2019. Samlingene er for barn og ungdom i skolen, og vil ha fokus på realfag, praktiske aktiviteter og bærekraft som en overordnet tematikk hver gang.

Hurdal Hele Året og Eidsvold Værks Skiklub får 400.000 kroner hver til nye løypemaskiner som skal sikre gode skiløyper i årene fremover.

Eidsvold Idrætsforening Fotball får 300.000 kroner som skal gå til treningsaktiviteter, utstyr, anlegg og sosiale aktiviteter for klubbens spillere og frivillige. I tillegg ønsker klubben å benytte noe av midlene til rekrutterings- og inkluderingsaktiviteter for å øke deltakelse, også blant underrepresenterte grupper (barn og ungdom med minoritetsbakgrunn), herunder gratis fotballskole.

Vestre Toten Frivilligsentral får 250.000 kroner til sitt aktivitetsfond som skal fungere som en støtteordning for at flest mulig skal få ta del i fritidsaktiviteter.
 – Det skal være støtte til dekning av kostnader for medlemmer hvor økonomi er en hindring for deltakelse, men også støtte til lokale lag og foreninger som vil gjennomføre tilbud det er gratis å delta på for barn og ungdom, sier Tommy Gjestvang Svendsen, aktivitetskontakt i kommunen og Gunnhild Andersen, leder i Vestre Toten frivilligsentral.

Mjøsbygda Redalen Grendalag får 200.000 kroner i støtte for å opprette en padelbane i forbindelse med eksisterende skole- idrett og aktivitetspark, samt å legge nytt dekke i ballbingen.

Gjøvik Gårdeierforening mottar 200.000 kroner til en skulptur som skal forevige “syskenbånet på Gjøvik” og hyller Prøysens visekunst.
Eidsvoll 1814s får 150.000 kroner til ny robotgressklipper, noe som frigjør mer tid til arbeid med rekruttering og trenerutvikling. Pengene gir også mulighet til innkjøp av bedre og sikrere utstyr i en fysisk idrett.

FK Toten får 150.000 kroner til etablering av e-sporttilbud for kommunenes innbyggere.

Raufoss IL Langrenn får 150.000 kroner til nytt tidtakersystem som kan brukes både i klubbrenn og kretsrenn.

Innlandet Friidrettskrets på Hamar får 100.000 kroner til drift av et nyoppstartet parautøver-prosjekt med flerårig perspektiv. Prosjektet har som mål å øke para-rekrutteringen, gjennomføre egne samlinger, og følge opp para-utøverne i egen klubb.

Byen vår Gjøvik mottar 100.000 kroner for å finansiere ny julebelysning.

Oversikt over alle gavemottakere, beløp, type virksomhet, og kommune finner du her.

Vi er her for deg!