Norges Bank besluttet 22. juni 2023 å heve styringsrenten med 0,50 prosentpoeng til 3,75 prosent. Sentralbanken satte opp renten for å bidra til lav og stabil inflasjon framover. Totens Sparebank har derfor besluttet å justere sine utlåns- og innskuddsrenter med inntil 0,50 prosentpoeng.

Kunder som blir berørt av renteendringen vil i løpet av de nærmeste dagene motta informasjon i nettbanken eller motta brev i posten om hvordan dette påvirker deres lån og innskudd.

Renteendringen for eksisterende boliglån trer i kraft fra 10. august 2023, og for nye lån fra 27. juni 2023. 

For mer informasjon om hvordan bankene i Norge setter boliglånsrenten, se informasjon hos Finans Norge.

/27.06.2023