Generalforsamlingen i Totens Sparebank er i dag innkalt til ekstraordinær generalforsamling torsdag 22. februar 2024 kl. 18:00 i bankens lokaler på Lena.

Fullstendig innkalling med vedlegg følger vedlagt.