Valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Totens Sparebank avholdes tirsdag 27. februar 2024 kl. 18:00 i Totens Sparebanks lokaler på Lena.

Egenkapitalbeviseiere

Innkalling
Møte- og fullmaktsblankett
Notat til egenkapitalbeviseiere fra valgkomiteen 2024
Sittende medlemmer i generalforsamlingen

Innskytere

Tirsdag 27. februar 2024, kl. 18.00 vil det bli holdt valgmøte for å velge medlemmer til generalforsamlingen blant bankens kunder. Møtet holdes i Totens Sparebanks lokaler på Lena. Generalforsamlingen er bankens øverste myndighet, og består av medlemmer valgt fra de fire gruppene; kunder, ansatte, egenkapitalbeviseiere og det offentlige. Det avholdes egne valgmøter for de ulike interessegruppene.

Påmelding sendes til Totens Sparebank innen fredag 23. februar 2024 kl.15.30.

Stemmeberettigede:

 • Innskytere som er myndige og som de siste 6 måneder har hatt innskudd i banken på minst kr. 2.500,-
 • En innskyter kan stemme ved fullmektig.
 • Umyndig kunde kan stemme ved verge.
 • Ingen kan opptre som fullmektig eller verge for mer enn 1 kunde. Stemmegivning kan bare foregå ved kundens eller fullmektigens/vergens personlige frammøte på valgmøte.

Hvem kan velges:

 • Bare personlige innskytere som har stemmerett kan velges som medlem eller varamedlem av generalforsamlingen.

Kandidater:

 • En valgkomitè oppnevnt av generalforsamlingen innstiller på forslag til kandidater som kan velges.
 • Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater. Forslaget må inneholde navn, fødselsår og dato, yrke og fullstendig adresse. Forslaget bør begrunnes. 
 • Valgkomiteens foreløpige innstilling er gjenvalg på medlemmer som er på valg.
 • Forslag sendes til Totens Sparebank innen 30. januar 2024

Følgende representanter for kunder er:

Medlemmer

 • Aage Einar Hveem, valgt for 2023-2026 
 • Lars Erik Tandsæther, valg for 2021-2024
 • Roar Løken Lunder, valgt for 2020-2023 (på valg)
 • Sigrid Haugen, valgt for 2020-2023 (på valg)
 • Elisabeth Erlimo, valgt for 2020-2023 (på valg)

Varamedlemmer

 • Marit Kolby Ruen, valgt for 2020-2023 (på valg)
 • Anne Lundhagebakken, valgt for 2020-2023 (på valg)
 • Nils Erik Storsveen, valgt for 2020-2023 (på valg)

Følgende skal velges:

 • Tre medlemmer til generalforsamlingen
 • Tre varamedlemmer til generalforsamlingen

Valgperiode er 4 år for både medlemmer og varamedlemmer

Med hilsen
TOTENS SPAREBANK

 
Roar Løken Lunder
-generalforsamlingens leder-