Siden oppstarten i 1854 har Totens Sparebank vært her av, og for, lokalsamfunnet vårt i Mjøsregionen. Sammen har vi gjennom mange generasjoner bygd et lokalmiljø på Toten som vi kan være stolte av. Historien til Totens Sparebank er en fortelling om engasjement, tillit og evnen til å tilpasse seg endringer.

Vår rolle som lokalbank er et ansvar vi tar på alvor. Totens Sparebank har vært med på å farge samfunnet rundt oss både via starthjelp til bedrifter, boliglån til familier i etableringsfasen, og ikke minst lagt til rette for at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår gjennom våre bidrag til lag og foreninger. Via våre sponsorater, gavemidler og talentstipender har vi gjennom årene delt ut nesten 100 millioner kroner til lokalsamfunnet vårt! Det har vært med på å legge til rette for satsing innen ulike områder, og vi er stolte av å kunne si at det finnes både norgesstjerner, verdensstjerner og olympiske mestre fra Toten!

Historien til Totens Sparebank er historien om Toten og områdene rundt. Fra de første transaksjonene ble gjennomført i et beskjedent kontorlokale, har banken vokst og utvidet sitt nedslagsfelt. Vi har vært med på å støtte utviklingen av lokalsamfunnet gjennom tykt og tynt, og vi er stolte av den sterke forbindelsen vi har bygget med våre kunder og lokalsamfunn gjennom generasjoner. Vi ønsker å rette en spesiell takk til alle våre kunder for å være en del av vår reise så langt, og vi ser frem til å fortsette et godt samarbeid i årene som kommer. 

170 år er ikke så lang tid sett i den store verdenssammenhengen, men det har skjedd mye både i lokalsamfunnet og i banken på denne tiden. I 1854 hadde den Toten-Vardalske Sparebank én ansatt, mens i dag teller konsernet Totens Sparebank over 90 medarbeidere. Siden den beskjedne begynnelsen i 1854 har vi vært forankret i verdier som ærlighet, forutsigbarhet og ansvarlighet, og vi har kontinuerlig tilpasset oss og utviklet oss for å møte de skiftende behovene til våre kunder og samfunnet rundt oss. Vi kan se tilbake på både gode og dårlige tider for banken, men vi har hele tiden fylt vår rolle som sjølstendig lokalbank.

Gjennom årene har Totens Sparebank utvidet vårt tjenestetilbud for å møte de skiftende behovene til kundene. Fra å tilby tradisjonelle banktjenester har banken etter hvert inkludert investeringsrådgivning, forsikring og andre finansielle produkter i vår portefølje for å gi et helhetlig tilbud til kundene.

I dag lever vi i et moderne og hektisk samfunn som overalt preges av korte tidsfrister og raske beslutninger, og vi har derfor lagt forholdene til rette for automasjon og selvbetjening. Men vi er også opptatt av at kundene til tider vil ha behov for å snakke med et menneske i banken som de har tillit til. Derfor har vi fremdeles troen på vårt betjeningskonsept med fysiske kontorer og egen personlig rådgiver for alle våre kunder.

Totens Sparebank er et bevis på at en solid forankring i lokalsamfunnet, kombinert med evnen til å tilpasse seg modernisering og digitalisering, gir grunnlag for bærekraftig suksess.

Samtidig som vi feirer vår rike historie, ser vi også fremover med spenning. Bankverdenen gjennomgår stadige endringer, og Totens Sparebank er forpliktet til å følge med i tiden og å ta vår rolle som en samfunnsaktør på alvor. Totens Sparebank er ikke bare en bank; vi er en del av et større fellesskap. Vi er stolte av vår lokale tilknytning og vil fortsette å være en positiv kraft for våre kunder og lokalsamfunnet. Vi ser fram til de kommende årene med optimisme. 

Vi ønsker å rette en stor takk til alle våre kunder, samarbeidspartnere og dedikerte ansatte gjennom alle disse årene.

Gratulerer med 170-årsjubileet, Totens Sparebank!

Vi er her for deg!