Loven pålegger oss, som næringsaktør, en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere. Som forretningspartnere mener vi her våre leverandører.

Egen virksomhet

Totens Sparebank har – over tid – vært bevisst på hvem vi handler med. En systematisk kartlegging av disse ble gjort i forbindelse med at banken ble sertifisert som Miljøfyrtårn medio 2022. Den viser samtidig hvilke av våre samarbeidspartnere som er miljøsertifisert, enten gjennom ISO sertifisering eller Miljøfyrtårn.

Forretningspartnere / leverandører

Banken har – over tid - hatt fokus på rutiner knyttet til innkjøp av varer og tjenester. I våre rutiner skal vi bl.a. kartlegge produktets levetid, sosiale forhold i produktets verdikjede, leverandørens miljøpolicy og leverandørenes etiske forretningsdrift.

Banken har vedtatt en egen innkjøpspolicy, som aktivt blir fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

I løpet av 2023 vil banken gjennomføre aktsomhetsvurderinger på samtlige leverandører som faller inn under bankens innkjøpspolicy. Disse vurderingene vil bli rapportert i bærekraftrapporten for 2023.

Spørsmål

Totens Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte e-post.