• Oppnå konkurransefortrinn overfor kunder og potensielle kunder
  • Imøtekomme dagens og fremtidens krav og forventninger
  • Bidra til bærekraftig utvikling
Se Konserndirektør Virksomhetsstyring Bank i Eika Gruppen, Marianne Groth, sin forklaring rundt hva bærekraft er og hvorfor det er viktig for deg og din bedrift.
 
Vi hjelper deg i gang og tilbyr en metodikk og mal for å få på plass en bærekraftplan.