Grønt landbrukslån

Vårt grønne landbrukslån er lånet for landbrukskunder som har fokus på miljø og bærekraft, som ønsker å redusere utslipp, utføre energibesparende tiltak eller investere i ny miljøvennlig teknologi.
  • Gunstig rente på dine investeringer
  • Kan brukes til små og store investeringer som har fokus på miljø og energieffektivisering
  • Muliggjør fornybar energi og lavere energikostnader
  • Støtter flere av målene i landbrukets klimaplan (2021-2030)
solceller

Grønne og lønnsomme investeringer

Grønt landbrukslån gis til kunder som skal investere i ny miljøvennlig teknologi eller energibesparende tiltak i sin drift. Tiltakene skal bidra til å kutte klimagassutslipp og/eller øke opptaket av karbon. 

Dette er grønt landbrukslån

For å få grønt landbrukslån må du ha Totens Sparebank som hovedbank. I tillegg må du ha godkjent egenrevisjon i KSL, samt ha bestått e-læringskurs i Klimasmart Landbruk. Vi bistår gjerne i prosessen for finne aktuelle klimatiltak for deg.

Du kan bruke lånet til 

  • Bygge eller renovere boligmasse
  • Fornybar energiproduksjon og/eller energibesparende miljøtiltak i boligmasse som utløser støtte fra Enova/Innovasjon Norge  
  • Maskiner og utstyr  
  • m.m. (se under)

Flere tiltak du kan bruke grønt landbrukslån til

Landbruket har forpliktet seg til store utslippskutt

Landbruket har satt et offensivt klimamål for kutt i klimagassutslipp og økning i opptak av karbon fra 2021–2030. For å klare dette kreves høyt fokus og målrettede tiltak. En omlegging i produksjonen kan være kostbar, men den kan også være lønnsom på sikt. Gjennom gunstige lånevilkår med grønt landbrukslån ønsker vi å bidra til at norske bønder kan gjøre tiltak og investeringer som gir mindre utslipp og en mer bærekraftig matproduksjon.

Vilkår og lånebetingelser

Vi håper dette er et produkt som skaper nysgjerrighet og at både eksisterende og nye kunder kommer til oss og spør, og gjerne også utfordrer oss på nytenkning. Det er en del åpenbare investeringer i denne kategorien, men vi har ikke satt restriktive krav til hva investeringene skal inneholde. Vi ønsker ikke å ekskludere gode prosjekter, men å høre kundenes ideer og forslag. Lånet prises etter avtale.