Bondens ulykke

Sikre deg som bonde og din familie med egen ulykkesforsikring.
  • Enkel forsikring som er særlig gunstig for hele familien
  • Kan gjelde for både bonde og ektefelle/samboer samt barn og fosterbarn
  • Gjelder for alle hjemmeboende barn under 20 år
Kontakt meg om bondens ulykkesforsikring