Tilskudd til Elotec alarmsender

For landbrukskunder der det er krav om brannvarslingsanlegg, gir vi et tilskudd på 2500 kroner for oppgradering til alarmsender med 4g.