Håndverkers bil

Det er lovpålagt å forsikre bilen med ansvarsforsikring, men vi vet at bilen er et viktig verktøy for mange håndverkere og har derfor en egen forsikring for håndverkers bil.
  • Kan utvides med leiebil i hele reparasjonsperiode
  • Alle plutselige og uforutsette skader er dekket, inkludert brann, vann, tyveri og naturskade
  • Dekker egne varer og verktøy for inntil 100.000 kroner
Kontakt meg om forsikring av håndverkers bil

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov.
Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Maskinskade

Leiebil i hele reparasjonsperioden

Utvidet totalskadegaranti

Vognskade

Bagasje

Ekstrautstyr inntil 100 000 kroner

 Verktøy og varer inntil 100 000 kroner        
Brann
Tyveri
Glass
Redning
Ansvar
Rettshjelp

Dette trenger du som håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Uansett størrelsen på din bedrift er behovet for forsikringer likt for hele bransjen. Vi gir deg som håndverker en komplett løsning på forsikringer, og sikrer deg dersom noe skulle skje. 
Med våre tilleggsforsikringer kan du skreddersy din forsikring etter de ønsker og behov du har. Tabellen nedenfor viser hvilke tilleggsforsikringer du kan velge mellom på de ulike forsikringsalternativene. 


Pluss Kasko Delkasko Ansvar
Godsansvar

Avbrudd

Ekstrautstyr over 100 000 kroner

Yrkesverktøy/egne varer

Ulykke

Leiebil i 15 dager