Handel og tjenester

Handelsbransjen preges av pressede marginer, konkurranse fra utlandet, store endringer innen teknologi og kundepreferanser –og en økt forventing om at det skal være mulig å handle digitalt.