Februar 2023
Tema: Disponering av produksjonstilskudd, dagens Totenbank-kunde, Skogfondet, fastrente, gjødselkjøp og vårkornsort.

Desember 2022
Tema: Grønt landbrukslån, tips til gjødselkjøp, leasing av utstyr og forsikring.