Hvis du ønsker å starte bedrift har du sikkert mange spørsmål. Vi i Totens Sparebank hjelper deg gjerne med å komme i gang. Kontakt oss hvis du lurer på noe!

Fem gode tips for å starte bedrift

En idé

Alle virksomheter starter som en idé.
 • Løsning på et problem
 • Gjøre ting enklere eller mer tilgjengelig
 • Forbedring av eksisterende produkter eller tjenester
 • Hensikten bør være å skape merverdi/nytteverdi for brukeren.

#1 Varmt hvetebrød?

Har du en salgbar idé?
En god idé bør være nøye gjennom-arbeidet og godt beskrevet. Dette kan være til stor nytte for egen del, men også når man etter hvert får behov for å beskrive sin idé overfor andre.

 • Markedsundersøkelser
 • Lover og regler
 • Beskyttelser (merkevare-, opphav-)?
 • Kvalitetskrav — godkjenning
 • Osv...

#2 Forretningsplan

Før du skal sette din idé ut i livet, er det viktig å utarbeide en helhetlig plan for hvordan du skal oppnå suksess.En god plan bør være forankret i beskrivelsen av en salgbar idé, være realistisk samt kunne leses og forstås av andre som fra før ikke kjenner din idé.

 • Idébeskrivelse
 • Markedsbetraktninger
 • Styrker, svakheter, muligheter og trusler
 • Samarbeidspartnere
 • Tidsperspektiv
 • En langsiktig økonomisk plan, gjerne tredelt (optimistisk, pessimistisk og forventet).

#3 Finansering

Sørg for å ha tilstrekkelig egenkapital*. Det tar tid og det er kostbart å komme i gang. «Det er penger i kassa som skal til for å betale regninger!».

Fremmedkapital:
Tilskudd/støtte:
 • Off./Innovasjon Norge
 • Legater/gavefond
 • Langsiktig finansiering (bank etc)
  • Sikkerhet?
  • Nedbetaling?
 • Kortsiktig finansiering
  • Kassakreditt?
  • Leverandørbetingelser?
 • Garantikrav?
  • Blir du stilt ovenfor krav om husleiegaranti, leverandørgaranti, etc?
*Tilstrekkelig egenkapital: Som utgangspunkt stiller vi følgende krav ved finansisering:

#4 Brett opp armene

Det er tid for hardt arbeid. Nå er det viktig å innse at egeninnsats er billigste, og kanskje beste innsatsfaktor. Jobb målrettet med å styrke selskapet finansielt og sikre dine verdier.

 • Kostnadsfokus
 • Gode rutiner for inn- og utbetalinger
 • Ufordelaktige betalingsbetingelser tømmer kassa
 • Vær nøktern med uttak (lønn etc)
 • Bedriftsforsikring (ting og ansvar)
 • Sikre dine ansatte (personalforsikring, yrkesskade og pensjon)

#5 Kompetanse

Kom i tidlig dialog med dine støttespillere. Innhent gode råd fra regnskapsfører, bank og evt. revisor m.fl. Sammen besitter vi mye kompetanse som kan bidra til å styrke dine muligheter til suksess.